Statistikdatabasen
Färdtjänst efter region, ålder och kön. År 1994 - 1997
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga kommuner inom Stockholms län redovisas under Stockholms kommun (0180).
region
Ny regional indelning gäller fr.o.m. 1997-01-01 som innebär att Kristianstads län (länskod 11) och Malmöhus län (länskod 12) tillsammans bildar ett län, vilket benämns Skåne län (länskod 12). Kommunerna i f.d. Malmöhus län bibehåller sina koder. Kommunerna i f.d. Kristianstads län får nya kommunkoder. Kopparbergs län byter namn till Dalarnas län.
region
Ny regional indelning gäller fr.o.m. 1997-01-01 som innebär att Kristianstads län (länskod 11) och Malmöhus län (länskod 12) tillsammans bildar ett län, vilket benämns Skåne län (länskod 12). Kommunerna i f.d. Malmöhus län bibehåller sina koder. Kommunerna i f.d. Kristianstads län får nya kommunkoder. Kopparbergs län byter namn till Dalarnas län.
tabellinnehåll
Personer med färdtjänsttillstånd
Uppgifter saknas för följande år och kommuner; 1994 för Bollebygds kommundel och Borås kommun, 1994 för Finspångs kommun avseende fördelning efter ålder och kön samt 1995 för Vänersborgs, Finspångs och Borlänge kommuner.
Personer som använt riksfärdtjänst
Uppgifter saknas för följande år och kommuner; 1994 för två distrikt från Stockholms kommun, Kils och Nyköpings kommuner, 1994 för Finspångs kommun avseende fördelning efter ålder och kön, 1995 för Skellefteå, Nässjö och Borlänge kommuner, 1996 för Göteborgs kommun. Sollefteå och Mölndals kommun ingår med uppgifter från 1996 och Göteborgs kommun med uppgifter från 1995 i redovisningen för 1997.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1998-07-31
Enhet
Personer med färdtjänsttillstånd:
antal
Personer som använt riksfärdtjänst:
antal
Referenstid
Personer med färdtjänsttillstånd:
31 december respektive år
Personer som använt riksfärdtjänst:
Under året
Datatyp
Personer med färdtjänsttillstånd:
Stock
Personer som använt riksfärdtjänst:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Personer med färdtjänsttillstånd:
Nej
Personer som använt riksfärdtjänst:
Nej
Säsongsrensad
Personer med färdtjänsttillstånd:
Nej
Personer som använt riksfärdtjänst:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Socialstyrelsen (SoS)
Matris
TK1201A1