Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyregistrering av bilar, Månad 2013M12 - 2023M09

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Annika Johansson, SCB
+46 010-479 68 25
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
Nej
2023-10-03
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Flöde
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Flöde
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Trafikanalys
TK1001AD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013M12 , 2014M01 , 2014M02 ,

Valda 1 Totalt 118

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns