Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal fordonsstatistik 2016M11 - 2023M09

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Annika Johansson, SCB
+46 010-479 68 25
Jonas Ingman, Trafikanalys
+46 010-414 4249
Ja
2023-10-03
Antal:
antal bilar
Förändring mot föregående månad, procent:
procent
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
procent
Antal:
Månad
Förändring mot föregående månad, procent:
Månad
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Månad
Antal:
Stock
Förändring mot föregående månad, procent:
Stock
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Stock
Antal:
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Nej
Antal:
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Nej
SCB
000001EQ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2016M11 , 2016M12 , 2017M01 ,

Valda 1 Totalt 83

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns