Statistikdatabasen
Nyregistrerade personbilar efter län och kommun samt drivmedel. Månad 2006M01 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 315 Valda

Sök

drivmedel

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 178 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Åren 2002–2005 är bortplockade från denna tidsserie på grund av att vi för dessa år inte har uppgifter i registret om Drivmedel2, vilket resulterar i att hybridbilarna inte kan redovisas på ett korrekt sätt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-03
Kontakt
Annika Johansson, SCB
+46 010-479 68 25
annika.johansson@scb.se

Per Arvidsson, SCB
+46 010-479 62 86
per.arvidsson@scb.se

Enhet
Nyregistrerade personbilar:
antal
Datatyp
Nyregistrerade personbilar:
Kalenderkorrigerad
Nyregistrerade personbilar:
Nej
Säsongsrensad
Nyregistrerade personbilar:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001AA