Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyregistrerade personbilar efter län och kommun samt drivmedel. Månad 2006M01 - 2024M06

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Annika Johansson, SCB
+46 010-479 68 25
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
Jonas Ingman, Trafikanalys
+46 010-414 4249
Ja
2024-07-02
Nyregistrerade personbilar:
antal
Nyregistrerade personbilar:
Nyregistrerade personbilar:
Nej
Nyregistrerade personbilar:
Nej
Trafikanalys
TK1001AA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 315

Sökfält för att markera värden i listanbensin , diesel , el ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 222

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Åren 2002–2005 är bortplockade från denna tidsserie på grund av att vi för dessa år inte har uppgifter i registret om Drivmedel2, vilket resulterar i att hybridbilarna inte kan redovisas på ett korrekt sätt.