Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fordon i trafik efter län och kommun samt fordonsslag. År 2002 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Annika Johansson, SCB
+46 010-479 68 25
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
Jonas Ingman, Trafikanalys
+46 010-414 4249
Ja
2023-02-16
Fordon i trafik:
antal
Fordon i trafik:
Beståndsstat avser den sista resp månad och inreg avser inreg under hela månaden
Fordon i trafik:
Fordon i trafik:
Nej
Fordon i trafik:
Nej
Trafikanalys
TK1001AC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 315

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanpersonbilar , lätt lastbil , tung lastbil ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

fordonsslag

lätt lastbil

Avser lastbil med en totalvikt mindre eller lika med 3 500 kg.

tung lastbil

Avser lastbil med en totalvikt större än 3 500 kg.

dragfordon

Detta är en därav-post och ingår i lätt- och tung lastbil.