Statistikdatabasen
Fordon enligt bilregistret efter fordonsslag och bestånd. Månad 1975M01 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

fordonsslag Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

status Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 550 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

fordonsslag
motorcyklar, exkl. moped klass 1
Fr. o. m. januari 2007 återfinns motorcyklar och mopeder klass I som enskilda värden, innan dess ingick bägge i värdet motorcyklar.
motorcyklar, exkl. moped klass 1
Den kraftiga ökningen i december 2016 av nyregistrerade MC beror på de skärpta kraven för avgasutsläpp från och med 1 januari 2017, då en motorcykel måste uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass är därför tvungna att tas i bruk (nyregistreras) för första gången innan årsskiftet 2016/2017.
moped klass 1
Fr. o. m. januari 2007 återfinns motorcyklar och mopeder klass I som enskilda värden, innan dess ingick bägge i värdet motorcyklar.
motorcyklar
Fram till december 1998 avser uppgifterna endast motorcyklar. Fr. o. m. janunari 1999 t. o. m. december 2006 avser uppgifterna både motorcyklar och mopeder klass I.
status
avregistreringar
Uppgift om antal avregistrerade fordon saknas för perioden jan 1975 - dec 1977.
månad
1993M10
Värdet för antalet terrängskotrar i trafik i oktober 1993 korrigerades 2011-05-17
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-03
Kontakt
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
magnus.nystrom@scb.se

Anette Myhr, Trafikanalys
+46 010-414 42 17
anette.myhr@trafa.se

Enhet
Fordon enligt bilregistret:
antal
Referenstid
Fordon enligt bilregistret:
Beståndsstat avser den sista resp månad och inreg avser inreg under hela månaden
Datatyp
Fordon enligt bilregistret:
Kalenderkorrigerad
Fordon enligt bilregistret:
Nej
Säsongsrensad
Fordon enligt bilregistret:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Trafikanalys
Matris
TK1001A1