Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fordon enligt bilregistret efter fordonsslag och bestånd. Månad 1975M01 - 2024M06

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Magnus Nyström, SCB
+46 010-479 63 73
Jonas Ingman, Trafikanalys
+46 010-414 4249
Ja
2024-07-02
Fordon enligt bilregistret:
antal
Fordon enligt bilregistret:
Beståndsstat avser den sista resp månad och inreg avser inreg under hela månaden
Fordon enligt bilregistret:
Fordon enligt bilregistret:
Nej
Fordon enligt bilregistret:
Nej
Trafikanalys
TK1001A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanpersonbilar , lastbilar , bussar ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1975M01 , 1975M02 , 1975M03 ,

Valda 1 Totalt 594

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

fordonsslag

motorcyklar, exkl. moped klass 1

Fr. o. m. januari 2007 återfinns motorcyklar och mopeder klass I som enskilda värden, innan dess ingick bägge i värdet motorcyklar.

motorcyklar, exkl. moped klass 1

Den kraftiga ökningen i december 2016 av nyregistrerade MC beror på de skärpta kraven för avgasutsläpp från och med 1 januari 2017, då en motorcykel måste uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass är därför tvungna att tas i bruk (nyregistreras) för första gången innan årsskiftet 2016/2017.

moped klass 1

Fr. o. m. januari 2007 återfinns motorcyklar och mopeder klass I som enskilda värden, innan dess ingick bägge i värdet motorcyklar.

motorcyklar

Fram till december 1998 avser uppgifterna endast motorcyklar. Fr. o. m. janunari 1999 t. o. m. december 2006 avser uppgifterna både motorcyklar och mopeder klass I.

status

avregistreringar

Uppgift om antal avregistrerade fordon saknas för perioden jan 1975 - dec 1977.

månad

1993M10

Värdet för antalet terrängskotrar i trafik i oktober 1993 korrigerades 2011-05-17