Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 1968=100, efter hustyp och kostnadsslag. Kvartal 1975K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kostnadsslag

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 182 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Reviderade indextal avseende flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Gäller för kvartal 1 2006.
I oktober 1996 beslutades att faktorprisindex inkl. löneglidning inte ska beakta investeringsbidrag. Därför har indextalen för kvartalen 1991K1-1996K1 reviderats.
hustyp
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
kostnadsslag
totalt inkl mervärdesskatt
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
totalt exkl mervärdesskatt
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
kvartal
2012K2
Korrigering 2013-02-15. Posterna Totalt inkl. respektive exkl. mervärdesskatt för Flerbostadshus samt Gruppbyggda småhus har korrigerats.
2012K3
Korrigering 2013-02-15. Posterna Totalt inkl. respektive exkl. mervärdesskatt för Flerbostadshus samt Gruppbyggda småhus har korrigerats.
2015K3
20160215 Index för arbetslön, flerbostadshus, har korrigerats för kvartal 3 2015
2017K3
Definitiva siffror publicerades 2017-12-15.
2020K1
Hänsyn har inte tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller från 1 mars - 30 juni 2020
2020K2
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för kvartal 1 saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 1968=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 1968=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 1968=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 1968=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 1968=100:
1968
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502A1