Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 2004=100, efter hustyp och kostnadsslag (uppdateras ej). Kvartal 2004K1 - 2015K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kostnadsslag

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 48 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Faktorprisindex inklusive löneglidning för flerbostadshus och gruppbyggda småhus med basår 2004=100 beräknas inte längre. Vi hänvisar istället till index med basår 1968=100 eller 2015=100. Om du ändå vill fortsätta att följa index med 2004 som bas kan du använda följande omräkningsfaktorer. Multiplicera index med basår 2015=100 med omräkningsfaktorerna för att räkna om till index med basår 2004=100.

Faktorprisindex inklusive löneglidning för flerbostadshus:
totalt inkl. mervärdesskatt 1,391
totalt exkl. mervärdesskatt 1,391
arbetslön 1,347

Faktorprisindex inklusive löneglidning för gruppbyggda småhus:
totalt inkl. mervärdesskatt 1,360
totalt exkl. mervärdesskatt 1,357
arbetslön 1,350
hustyp
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
kostnadsslag
totalt inkl mervärdesskatt
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
totalt exkl mervärdesskatt
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
kvartal
2012K2
Korrigering 2013-02-15. Posterna Totalt inkl. respektive exkl. mervärdesskatt för Flerbostadshus samt Gruppbyggda småhus har korrigerats.
2012K3
Korrigering 2013-02-15. Posterna Totalt inkl. respektive exkl. mervärdesskatt för Flerbostadshus samt Gruppbyggda småhus har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-02-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 2004=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 2004=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 2004=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 2004=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder inkl. löneglidning, 2004=100:
2004
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502A7