Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning och moms, 2015=100, efter kostnadsslag. Månad 2015M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kostnadsslag

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 69 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2020M03
Hänsyn har inte tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller från 1 mars - 30 juni 2020
2020M04
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M05
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M06
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M07
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 2015=100:
2015
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000020J