Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning och moms, 1980=100, efter kostnadsslag. Månad 1980M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kostnadsslag

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 489 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kostnadsslag
total faktorprisindex
Värden avseende december 2011 korrigerades 2012-02-03.
total faktorprisindex
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
material
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
entreprenörens kostnad
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
byggherrekostnad
Värden avseende december 2011 korrigerades 2012-02-03.
byggherrekostnad
20140822 Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för 2014K1
månad
2012M12
Korrigering 2013-02-15. Posten maskiner har korrigerats.
2020M03
Hänsyn har inte tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller från 1 mars - 30 juni 2020
2020M04
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M05
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M06
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M07
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 1980=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 1980=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 1980=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för jordbruksbyggnader exkl. löneglidning, 1980=100:
1980
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502A4