Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2004=100, efter hustyp och kostnadsslag (uppdateras ej). Månad 2004M01 - 2015M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kostnadsslag

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 144 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Faktorprisindex för flerbostadshus och gruppbyggda småhus med basår 2004=100 beräknas inte längre. Vi hänvisar istället till index med basår 1968=100 eller 2015=100. Om du ändå vill fortsätta att följa index med 2004 som bas kan du använda följande omräkningsfaktorer. Multiplicera index med basår 2015=100 med omräkningsfaktorerna för att räkna om till index med basår 2004=100.


Faktorprisindex för flerbostadshus:

Faktorprisindex för flerbostadshus totalt 1,388

Inbyggt material 1,496
Arbetslön 1,304
Maskiner 1,258
Transporter 1,365
Omkostnader 1,333
Entreprenörens kostnader 1,407
Byggherrens kostnader 1,198


Faktorprisindex för gruppbyggda småhus:

Faktorprisindex för gruppbyggda småhus totalt 1,355

Inbyggt material 1,444
Arbetslön 1,305
Maskiner 1,258
Transporter 1,349
Omkostnader 1,315
Entreprenörens kostnader 1,372
Byggherrens kostnader 1,247
Reviderade indextal avseende flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Gäller för oktober 2009 avseende Total faktorprisindex, Material och Entreprenörens kostnad.
hustyp
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
kostnadsslag
total faktorprisindex
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
total faktorprisindex
Värden avseende gruppbyggda småhus 2011 korrigerades 2012-02-03.
total faktorprisindex
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
material
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
material
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
omkostnader
Index har reviderats med anledning av tidigare fel i publicering för mars 2014.
entreprenörens kostnad
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
entreprenörens kostnad
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
byggherrekostnad
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
byggherrekostnad
Värden avseende gruppbyggda småhus 2011 korrigerades 2012-02-03.
månad
2012M12
Korrigering 2013-02-15. Posten maskiner på Flerbostadshus samt Gruppbyggda småhus har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-01-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2004=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2004=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2004=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2004=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2004=100:
2004
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502B1