Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100, efter hustyp och kostnadsslag. Månad 1975M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kostnadsslag

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 549 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Reviderade indextal avseende flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Gäller för januari, februari och mars 2004 avseende Total faktorprisindex och Byggherrekostnader, samt oktober 2009 avseende Total faktorprisindex, Material och Entreprenörens kostnad.
hustyp
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
kostnadsslag
total faktorprisindex
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
total faktorprisindex
Värden avseende gruppbyggda småhus december 2011 korrigerades 2012-02-03.
total faktorprisindex
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
material
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
material
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
entreprenörens kostnad
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
entreprenörens kostnad
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
byggherrekostnad
Index har reviderats med anledning av ett tidigare fel i beräkningarna för perioden jan 2014 – juli 2014.
byggherrekostnad
Värden avseende gruppbyggda småhus december 2011 korrigerades 2012-02-03.
byggherrekostnad
Värden avseende flerbostadshus januari 2012 korrigerades 2012-03-02.
månad
2012M12
Korrigering 2013-02-15. Posten maskiner på Flerbostadshus samt Gruppbyggda småhus har korrigerats.
2020M03
Hänsyn har inte tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller från 1 mars - 30 juni 2020
2020M04
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M05
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M06
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
2020M07
Hänsyn har tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020 samt ersättningar för sjuklönekostnader som gäller 1 april – 31 juli 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
1968
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502A3