Statistikdatabasen
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100, efter hustyp och kostnadsslag. År 1975 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kostnadsslag

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kostnadsslag
total faktorprisindex
Värden avseende gruppbyggda småhus 2011 korrigerades 2012-02-03.
byggherrekostnad
Värden avseende gruppbyggda småhus 2011 korrigerades 2012-02-03.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-15
Kontakt
Jana Kaarto, SCB
+46 010-479 45 93
jana.kaarto@scb.se

Jonas Jonsson, SCB
+46 010-479 40 65
jonas.jonsson@scb.se

Enhet
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
index
Datatyp
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
Kalenderkorrigerad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
Nej
Säsongsrensad
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
Nej
Bastid
Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100:
1968
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0502A2