Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Producentprisindex efter marknad och produktgrupp SPIN 2015, 2020=100. Månad 1990M01 - 2023M08

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-26
Hemmamarknadsprisindex (HMPI):
index
Exportprisindex (EXPI):
index
Importprisindex (IMPI):
index
Producentprisindex (PPI):
index
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI):
index
Hemmamarknadsprisindex (HMPI):
Medel
Exportprisindex (EXPI):
Medel
Importprisindex (IMPI):
Medel
Producentprisindex (PPI):
Medel
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI):
Medel
Hemmamarknadsprisindex (HMPI):
Löpande Priser
Exportprisindex (EXPI):
Löpande Priser
Importprisindex (IMPI):
Löpande Priser
Producentprisindex (PPI):
Löpande Priser
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI):
Löpande Priser
Hemmamarknadsprisindex (HMPI):
Nej
Exportprisindex (EXPI):
Nej
Importprisindex (IMPI):
Nej
Producentprisindex (PPI):
Nej
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI):
Nej
Hemmamarknadsprisindex (HMPI):
Nej
Exportprisindex (EXPI):
Nej
Importprisindex (IMPI):
Nej
Producentprisindex (PPI):
Nej
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI):
Nej
SCB
000001I3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanB-E Total , A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE , 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 432

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 404

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Hemmamarknadsprisindex (HMPI) avseende produktgruppen 35.11 Elektricitet har från januari 2021 ändrat beteckning till 35.14 Handel med elektricitet. Exportprisindex (EXPI) och Importprisindex (IMPI) avseende produktgruppen 35.11 Elektricitet har från januari 2021 ändrat beteckning till 35.11A Generering av elektricitet. Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) och Producentprisindex (PPI) avseende produktgruppen 35.11 Elektricitet har från januari 2021 ändrat beteckning till 35.11A_14 Generering och handel med elektricitet. Revidering 2022-03-25: Sedan föregående publicering har siffrorna för januari reviderats på grund av en uppdatering i KN-nomenklaturen från Eurostat. Detta har haft påverkan inom produktgrupperna 26, 27 och 38. Revideringens storlek på totalen är 0,1 procentenhet på hemma- och exportmarknaden samt producentprisindex.