Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Underliggande inflation (Riksbanken), Index år till månad. Månad 2004M01 - 2023M08

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
Nej
2023-09-14
Index år till månad:
index
Index år till månad:
Flöde
Index år till månad:
Nej
Index år till månad:
Nej
Index år till månad:
År-2
SCB
PR0101R2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanKPI index , Räntekostnadsindex (egnahem) , KPI exkl. ränta index ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004M01 , 2004M02 , 2004M03 ,

Valda 1 Totalt 236

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns