Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nyckeltal för konsumentprisindex, KPI: Indextal och förändringstal 2016M10 - 2023M08

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-09-14
Indextal:
procent
Förändring mot föregående månad, procent:
procent
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
procent
Indextal:
Månad
Förändring mot föregående månad, procent:
Månad
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Månad
Indextal:
Stock
Förändring mot föregående månad, procent:
Stock
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Stock
Indextal:
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Nej
Indextal:
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Nej
SCB
000000IY
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2016M10 , 2016M11 , 2016M12 ,

Valda 1 Totalt 83

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns