Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 80 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2020M08
Inflationstakten 0,7 procent i augusti 2020

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,7 procent i augusti 2020. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 0,5 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var -0,1 procent.

Lägre priser för transport bidrog till den negativa månadsförändringen i augusti. Inom gruppen transport var det framförallt prissänkningar på biluthyrning och transporttjänster. Priserna på biluthyrning vände nedåt efter de senaste månadernas starka uppgångar. Lägre priser på paketresor och livsmedel bidrog också till den negativa månadsförändringen.

Prisnedgångarna motverkades främst av prisuppgångar på el, kläder och skor samt diverse varor och tjänster. Priserna på kläder och skor ökade i augusti, men i mindre omfattning än säsongsnormalt.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE i juli 2020 var 0,7 procent respektive 1,4 procent. Månadsförändringen för KPIF- KS var -0,2 procent och för KPIF-XE -0,5 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,0 procent i Augusti och månadsförändringen var -0,2 procent.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-10
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A9