Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100. År 2003 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-01-13
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100:
index
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100:
Medel
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2015=100:
2015
SCB
PR0101H4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns