Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100. År 1980 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-01-13
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
index
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Medel
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Nej
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Nej
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
1980
SCB
PR0101AW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns