Statistikdatabasen
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100. År 1980 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-15
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
index
Datatyp
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
1980
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101AW