Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X (enligt gammal metod, uppdateras ej efter 2004M12). Månad 1980M01 - 2004M12

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2005-01-13
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
procent
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
Medel
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
Nej
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
Nej
SCB
PR0101C4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 300

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

12-månadersförändringen beräknad enligt tidigare använd metod för åren 1980-2004. Mer information på: www.scb.se. Tal för 1980-2004 enligt ny metod finns i följande tabell: Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X (enligt ny metod). Månad 1980M01-200xMxx.