Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX. Månad 1980M01 - 2015M12

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2016-01-14
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
procent
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
Medel
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
Nej
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
Nej
SCB
PR0101C3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 432

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med publiceringen av januariindex 2016 kommer SCB inte längre att beräkna och publicera KPIX. Det beror på att beställaren av detta mått sagt upp sitt abonnemang. Månadsförändringen beräknade på indextal med två decimaler.Reviderat tal jämfört med tidigare redovisning för januari 1980, juli 1980, november 1980, januari 1981, mars 1981, januari 1982, januari 1983, januari 1984, november 1984, maj 1985, januari 1986, januari 1987, maj 1987, januari 1988, december 1988, januari 1989, september 1989, februari 1990, januari 1991, januari 1992, januari 1993, januari 1994, januari 1995, augusti 1995, januari 1996, januari 1997, januari 1998, januari 1999, januari 2000, januari 2001, januari 2002, januari 2003, januari 2004 och juli 2004. Underliggande inflation enligt KPIX beräknas genom att exkludera hushållens räntekostnader för egna hem från totala KPI. Dessutom exkluderas förändrade direkta effekter av indirekta skatter och subventioner. KPIX beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank. Från och med oktoberindex 2007 bytte det underliggande inflationsmåttet UND1X namn till KPIX . Namnbytet påverkar inte hur måttet beräknas. Reviderad månadsförändring för april och juli 2008.