Statistikdatabasen
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX. Månad 1980M01 - 2015M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 432 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med publiceringen av januariindex 2016 kommer SCB inte längre att beräkna och publicera KPIX. Det beror på att beställaren av detta mått sagt upp sitt abonnemang.
Månadsförändringen beräknade på indextal med två decimaler.Reviderat tal jämfört med tidigare redovisning för januari 1980, juli 1980, november 1980, januari 1981, mars 1981, januari 1982, januari 1983, januari 1984, november 1984, maj 1985, januari 1986, januari 1987, maj 1987, januari 1988, december 1988, januari 1989, september 1989, februari 1990, januari 1991, januari 1992, januari 1993, januari 1994, januari 1995, augusti 1995, januari 1996, januari 1997, januari 1998, januari 1999, januari 2000, januari 2001, januari 2002, januari 2003, januari 2004 och juli 2004. Underliggande inflation enligt KPIX beräknas genom att exkludera hushållens räntekostnader för egna hem från totala KPI. Dessutom exkluderas förändrade direkta effekter av indirekta skatter och subventioner. KPIX beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank. Från och med oktoberindex 2007 bytte det underliggande inflationsmåttet UND1X namn till KPIX . Namnbytet påverkar inte hur måttet beräknas. Reviderad månadsförändring för april och juli 2008.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-01-14
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
procent
Datatyp
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
Nej
Säsongsrensad
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt KPIX, procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101C3