Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100. Månad 1980M01 - 2005M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 312 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

KPI fastställs och publiceras med två decimaler från januari 2006. Efter det att KPI för en viss månad offentliggjorts, sker ett formellt fastställande av totalindextalet. Det omprövas därefter inte, och de fastställda talen gäller således när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. I tabellen anges aktuellt indextal redan innan det formellt fastställts.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-01-12
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
index
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
1980
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101B1