Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100. Månad 1980M01 - 2005M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2006-01-12
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
index
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Medel
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100:
1980
SCB
PR0101B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 312

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

KPI fastställs och publiceras med två decimaler från januari 2006. Efter det att KPI för en viss månad offentliggjorts, sker ett formellt fastställande av totalindextalet. Det omprövas därefter inte, och de fastställda talen gäller således när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. I tabellen anges aktuellt indextal redan innan det formellt fastställts.