Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 12-månadersförändring (uppdateras ej efter 2021M11). Månad 1988M01 - 2021M11

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2021-12-14
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
procent
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
Medel
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
Nej
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
Nej
SCB
PR0101TX
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1988M01 , 1988M02 , 1988M03 ,

Valda 1 Totalt 407

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Denna tabell har ersatts av Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 1987=100. Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt. Underliggande inflation enligt KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. KPIF beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank.