Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Uppdateras ej efter 2020M12. Månad 1980M01 - 2020M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-01-15
Vägningstal:
vikt
Konsumentprisindex (KPI):
index
Vägningstal:
Medel
Konsumentprisindex (KPI):
Medel
Vägningstal:
Nej
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Vägningstal:
Nej
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Vägningstal:
1980
Konsumentprisindex (KPI):
1980
SCB
PR0101E1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 492

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Konsumentprisindex (KPI)

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.

Konsumentprisindex (KPI)

Reviderade tal januari-juli 2008 för huvudgruppen Kläder och Skor samt undergruppen Skor. Indextal för huvud- och undergrupper är i en del fall justerade med avseende på brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de ursprungligen redovisade indextalen. De är därmed konsistenta med skuggindextalen för KPI totalt. Produktindelning enligt COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).