Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt gammal metod), uppdateras ej efter 2004M12), 1980=100. Månad 1980M01 - 2004M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 300 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

12-månadersförändringen beräknad enligt tidigare använd metod för åren 1980-2004. Mer information på: www.scb.se. Tal för 1980-2004 enligt ny metod finns i följande tabell: Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt ny metod), 1980=100. Månad 1980M01-200xMxx. 12-månadersförändringen beräknade på skuggindextal med två decimaler.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-13
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändr (inflationstakten) 1980=100, procent:
procent
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändr (inflationstakten) 1980=100, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändr (inflationstakten) 1980=100, procent:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändr (inflationstakten) 1980=100, procent:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändr (inflationstakten) 1980=100, procent:
1980
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A7