Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100. Månad 1995M01 - 2016M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2017-01-12
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
index
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
Medel
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
2005
SCB
PR0101D8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 264

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100 Reviderat tal för december 2012. Reviderade tal januari-juli 2008. Reviderad månadsförändring för mars,april samt juli 2008. Reviderade 12-månadstal för mars, maj- juli 2008. 12-månaderstal reviderat för mars 2006. HIKP publiceras med två decimaler från januari 2006. HIKP för januari 2006 och framåt kommer att redovisas med nytt basår 2005=100. De tidigare redovisade HIKP-talen kommer då att räknas om till samma basår 2005=100. Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) har utvecklats i EU-samarbete som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. HIKP finns för alla EU-länder samt Island och Norge. HIKP skiljer sig från KPI avseende täckning. I HIKP exkluderas till största delen KPI-posterna för egnahem. HIKP inkluderar, till skillnad mot KPI, äldreomsorg och patientavgifter på sjukhus (från januari 2001) samt fond- och värdepapperstjänster (från januari 2002).

månad

2013M07

Korrigerat värde 2013-08-15.