Statistikdatabasen
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100. Månad 1995M01 - 2016M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 264 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100
Reviderat tal för december 2012. Reviderade tal januari-juli 2008. Reviderad månadsförändring för mars,april samt juli 2008. Reviderade 12-månadstal för mars, maj- juli 2008. 12-månaderstal reviderat för mars 2006. HIKP publiceras med två decimaler från januari 2006. HIKP för januari 2006 och framåt kommer att redovisas med nytt basår 2005=100. De tidigare redovisade HIKP-talen kommer då att räknas om till samma basår 2005=100. Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) har utvecklats i EU-samarbete som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. HIKP finns för alla EU-länder samt Island och Norge. HIKP skiljer sig från KPI avseende täckning. I HIKP exkluderas till största delen KPI-posterna för egnahem. HIKP inkluderar, till skillnad mot KPI, äldreomsorg och patientavgifter på sjukhus (från januari 2001) samt fond- och värdepapperstjänster (från januari 2002).
månad
2013M07
Korrigerat värde 2013-08-15.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-12
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
index
Datatyp
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
Medel
Kalenderkorrigerad
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
Nej
Säsongsrensad
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
Nej
Bastid
Harmoniserat konsumentprisindex, 2005=100, index:
2005
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101D8