Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100 (uppdateras ej efter 2021M11). Månad 1996M02 - 2021M11

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2021-12-14
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
procent
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
Medel
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
2015
SCB
PR0101H6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996M02 , 1996M03 , 1996M04 ,

Valda 1 Totalt 310

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter