Statistikdatabasen
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2005=100. Månad 2004M01 - 2016M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-09-13 korrigerat index januari - juli 2016
Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100
Reviderade tal januari-juli 2008. Månadsförändringen reviderad för april, maj och juli 2008. 12-månadersförändringen reviderad för april-juli 2008.
månad
2012M12
Värdet för december 2012 korrigerades 2013-03-15.
2013M03
Korrigerad 2013-05-14
2013M07
Korrigerat värde 2013-08-15.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-12
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2005=100, index:
index
Datatyp
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2005=100, index:
Medel
Kalenderkorrigerad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2005=100, index:
Nej
Säsongsrensad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2005=100, index:
Nej
Bastid
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 2005=100, index:
2005
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101G4