Statistikdatabasen
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 1-månadsförändring, 2005=100. Månad 2007M05 - 2016M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 116 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-09-13 Data för januari och mars 2016 är korrigerat
Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-12
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
procent
Datatyp
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
Nej
Säsongsrensad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
Nej
Bastid
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
2005
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101G2