Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 1-månadsförändring, 2005=100. Månad 2007M05 - 2016M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2017-01-12
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
procent
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
Medel
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
Nej
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, månadsförändring, 2005=100, procent:
2005
SCB
PR0101G2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007M05 , 2007M06 , 2007M07 ,

Valda 1 Totalt 116

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2016-09-13 Data för januari och mars 2016 är korrigerat Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100