Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förhöjt prisbasbelopp. År 1996 - 2024

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Samar Al-Sayegh, SCB
+46 010-479 41 96
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-07-14
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
kronor
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Basbeloppet i december resp år t o m 1981. Fr o m 1982 avses helt kalenderår.
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Stock
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Nej
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Nej
SCB
PR0101D1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare det förhöjda prisbasbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex. Det förhöjda prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.