Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, juli 1914=100. År 1914 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-01-13
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
index
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
Medel
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
1980
SCB
PR0101B8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1914 , 1915 , 1916 ,

Valda 1 Totalt 109

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Levnadskostnadsindex (utan direkta skatter och förmåner) startade 1914 och upphörde i juni 1954. Från och med juli 1954 skrivs den fram med förändringen i konsumentprisindex (KPI). Myrdal-Bouvins konsumentprisindex för 1830 till 1930 har använts för tiden före 1914. Jämförelser över lång tid är behäftade med stor osäkerhet, särskilt med tanke på att levnadssättet har genomgått stora förändringar. Årsmedeltalen beräknas som genomsnittet av de beräknade indextalen utan decimaler.