Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100 efter år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-01-15
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
index
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
Medel
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
1980
SCB
000000KL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns