Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100 efter varu-/tjänstegrupp och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-01-15
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
index
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
Medel
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
Nej
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
1980
SCB
PR0101B6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Årsmedeltalen är beräknade på indextal med två decimaler.