Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI) År, vikter och index, År 2005 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

varu-/tjänstegrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
År-år-vikter
För år innan 2018 summerar inte vägningstalen till 1000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-15
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
År-år-index:
index
År-år-vikter:
index
Datatyp
År-år-index:
Flöde
År-år-vikter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
År-år-index:
Nej
År-år-vikter:
Nej
Säsongsrensad
År-år-index:
Nej
År-år-vikter:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004GZ