Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI) År, vikter och index, År 2005 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-02-20
År-år-index:
index
År-år-vikter:
index
År-år-index:
Flöde
År-år-vikter:
Flöde
År-år-index:
Nej
År-år-vikter:
Nej
År-år-index:
Nej
År-år-vikter:
Nej
SCB
000004GZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

År-år-vikter

För år innan 2018 summerar inte vägningstalen till 1000