Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01 - 2024M03

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2024-04-12
Konsumentprisindex (KPI):
index
Indexstart:
index
År-mån-index:
index
Årsförändring:
index
Månadsförändring:
index
Vägningstal:
index
Effekter, år:
index
Effekter, månad:
index
Konsumentprisindex (KPI):
Flöde
Indexstart:
Flöde
År-mån-index:
Flöde
Årsförändring:
Flöde
Månadsförändring:
Flöde
Vägningstal:
Flöde
Effekter, år:
Flöde
Effekter, månad:
Flöde
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Indexstart:
Nej
År-mån-index:
Nej
Årsförändring:
Nej
Månadsförändring:
Nej
Vägningstal:
Nej
Effekter, år:
Nej
Effekter, månad:
Nej
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Indexstart:
Nej
År-mån-index:
Nej
Årsförändring:
Nej
Månadsförändring:
Nej
Vägningstal:
Nej
Effekter, år:
Nej
Effekter, månad:
Nej
SCB
000002ZJ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1113 vetebröd , 1114 wienerbröd , 1116 småkakor och kex ,

Valda 0 Totalt 359

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 531

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

På grund av coronapandemin har vissa produktgrupper imputerade (modellberäknade) indextal under en viss period.
April 2020: Index för följande produktgrupper har i sin helhet imputerats utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Flygcharter (6309), Utrikes flygresor (6311), Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803), Teaterbiljetter (7804) och Inträdesbiljetter, nöjen (7805). Index för följande produktgrupper har till viss del imputerats utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inrikes flygresor (6305), Båtresor in- och utrikes (6310), Långfärdsbuss (6312), och Museer (7814).
Maj 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Flygcharter (6309), Utrikes flygresor (6311) Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inrikes flygresor (6305), Båtresor in- och utrikes (6310), Långfärdsbuss (6312), Inträdesbiljetter, nöjen (7805) och Museer (7814).
Juni 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Flygcharter (6309), Biljetter, idrottstävlingar (7802) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inrikes flygresor (6305), Utrikes flygresor (6311), Båtresor in- och utrikes (6310), Långfärdsbuss (6312), Inträdesbiljetter, nöjen (7805). Index för produktgrupp Biobiljetter (7803) baserades på prisuppgifter relaterade till den sista veckan i juni.
Juli 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Utrikes flygresor (6311), Båtresor in- och utrikes (6310), Långfärdsbuss (6312), Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
Augusti 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Utrikes flygresor (6311) och Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
September 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Utrikes flygresor (6311) och Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
Oktober 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Utrikes flygresor (6311) och Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
November 2020: Index för följande produktgrupp imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Flygcharter (6309), Utrikes flygresor (6311), Långfärdsbuss (6312),Inträdesbiljetter, nöjen (7805) och Museer (7814).
December 2020: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Flygcharter (6309), Utrikes flygresor (6311) Långfärdsbuss (6312), Inträdesbiljetter, nöjen (7805) och Museer (7814).
Januari 2021: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inträdesbiljetter, nöjen (7805) och Museer (7814).
Februari 2021: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inträdesbiljetter, nöjen (7805) och Museer (7814).
Mars 2021: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inträdesbiljetter, nöjen (7805) och Museer (7814).
April 2021: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupp imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
Maj 2021: Index för följande produktgrupper imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Biljetter, idrottstävlingar (7802), Biobiljetter (7803) och Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupper imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
Juni 2021: Index för följande produktgrupp imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Teaterbiljetter (7804). Index för följande produktgrupp imputerades delvis utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Inträdesbiljetter, nöjen (7805).
Juli 2021: Index för följande produktgrupp imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Teaterbiljetter (7804).
Augusti 2021: Index för följande produktgrupp imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI: Teaterbiljetter (7804).
September 2021: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
Oktober 2021: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
November 2021: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
December 2021: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
Januari 2022: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
Februari 2022: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
Mars 2022: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
April 2022: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
Maj 2022: Inga produktgrupper har imputerats, varken i sin helhet eller delvis.
För KPI-serien kan produktgrupper ha ett basår som avviker från 1980.

tabellinnehåll

Vägningstal

För år innan 2020 summerar inte vägningstalen till 1000