Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Statsskulden efter kontopost. Månad 1970M01 - 2024M03

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Marcus Halvarsson, SCB
+46 010-479 68 85
Ja
2024-04-09
Statsskulden, ställning, mkr:
mkr
Statsskulden, ställning, mkr:
Vid månadens slut
Statsskulden, ställning, mkr:
Stock
Statsskulden, ställning, mkr:
Nej
Statsskulden, ställning, mkr:
Nej
Riksgäldskontoret
OE0202A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listansumma statsskuld , statsobligationer , statsobligationer, realräntelån ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1970M01 , 1970M02 , 1970M03 ,

Valda 1 Totalt 651

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2003M01 redovisas derivatinstrument (swappar och valutaterminer) i den officiella statsskulden vilket måste beaktas vid jämförelser med tidigare månader. Instrumenten i statsskulden värderas dessutom numera till nominellt slutvärde enligt samma principer som tillämpas inom EU. Riksgälden har fr.o.m. januari 2012 gjort vissa ändringar av hur statsskulden redovisas. Ändringarna gäller redovisningen av dels säkerheter, som betalas i samband med marknadsvärdesförändringar i swappar och räntefutures, dels omvända repor i egna statspapper. Ändringarna innebär i korthet att skulder i säkerheter läggs till och att tillgångar i repor i egna värdepapper tas bort. Syftet med förändringarna är att uppnå en mer konsekvent och transparent redovisning. Ändringarna medför att den redovisade skulden initialt blir något större.

kontopost

statsobligationer, realräntelån

Inkl inflation fr o m 2003M01

riksgäldskonto och riksgäldsspar

Inkl rikssparkonto och sparobligationer.

allemanssparande

Upphörde 1998M05.

övriga inhemska lån

Inkl dagslån, statsskuldförbindelser (–1994) och skattkammarväxlar (–1988).