Statistikdatabasen
Bidragsinkomster för regioner och kommuner efter generella statsbidrag och inomkommunal utjämning. År 1996 - 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Det generella statsbidraget för kommuner och landsting minskade kraftigt mellan bidragsåren 2002 och 2003. Den främsta anledningen till minskningen av statsbidraget beror på att finansieringen av det så kallade kommunkontosystemet från och med år 2003 sker med hjälp av sänkning av det generella statsbidraget. Tidigare finansierades kommunkontosystemet med hjälp av avgifter.
tabellinnehåll
Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare
Det generella statsbidraget för kommuner och landsting minskade kraftigt mellan bidragsåren 2002 och 2003. Den främsta anledningen till minskningen av statsbidraget beror på att finansieringen av det så kallade kommunkontosystemet från och med år 2003 sker med hjälp av sänkning av det generella statsbidraget. Tidigare finansierades kommunkontosystemet med hjälp av avgifter.
år
1999
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
1999
1999 bildades Nykvarns kommun (0140) efter att församlingarna Taxinge och Tyringe bröt sig ur Södertälje (0181).
tabellinnehåll: Inkomstutjämning, kr/invånare , år: 2003
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , år: 2003
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
tabellinnehåll: Kostnadsutjämning, kr/invånare , år: 2000
Till bidragsår 2000 ändrades beräkningarna av kostnadsutjämningen.
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 1997
1997 infördes ett extra höjt statsbidrag till kommuner och landsting. För landstingen var det extra statsbidraget invånarrelaterat med 129 kr per invånare. Kommunerna fick dels ett invånarrelaterat höjt statsbidrag med 150 kr per invånare samt ett åldersrelaterat extra statsbidrag. Det höjda statsbidraget delades ut under det andra halvåret 1997.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , år: 1997
1997 infördes ett extra höjt statsbidrag till kommuner och landsting. För landstingen var det extra statsbidraget invånarrelaterat med 129 kr per invånare. Kommunerna fick dels ett invånarrelaterat höjt statsbidrag med 150 kr per invånare samt ett åldersrelaterat extra statsbidrag. Det höjda statsbidraget delades ut under det andra halvåret 1997.
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 1998
1998 fick kommuner och landsting ett extra höjt statsbidrag. För landstingen var det extra statsbidraget invånarrelaterat med 163 kr per invånare. Kommunerna fick dels ett invånarrelaterat höjt statsbidrag med 59 kr per invånare samt ett åldersrelaterat extra statsbidrag. Det höjda statsbidraget delades ut under det andra halvåret 1998.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , år: 1998
1998 fick kommuner och landsting ett extra höjt statsbidrag. För landstingen var det extra statsbidraget invånarrelaterat med 163 kr per invånare. Kommunerna fick dels ett invånarrelaterat höjt statsbidrag med 59 kr per invånare samt ett åldersrelaterat extra statsbidrag. Det höjda statsbidraget delades ut under det andra halvåret 1998.
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 1999
1999 fick fem kommuner minskat generellt statsbidrag på grund av skattehöjning. Kommun och avdraget belopp Hylte 5 266 506 kr, Härryda 8 977 897 kr, Munkedal 1 856 008 kr, Tanum 1 227 363 kr, Lysekil 3 137 422 kr.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , år: 1999
1999 fick fem kommuner minskat generellt statsbidrag på grund av skattehöjning. Kommun och avdraget belopp Hylte 5 266 506 kr, Härryda 8 977 897 kr, Munkedal 1 856 008 kr, Tanum 1 227 363 kr, Lysekil 3 137 422 kr.
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 2001
Sex kommuner fick år 2001 minskning av det generella statsbidraget. Dessa kommuner fick minskningsbelopp: Botkyrka 656 200 kr , Österåker 218 700 kr, Vimmerby 12 750 kr, Kalmar 195 000 kr, Helsingborg 48 750 kr, Höganäs 18 187 kr. Ett antal ytterligare kommuner fick minskningsbeslut till att börja med men några av dem fick dispens av regeringen och för några andra upphävde länsstyrelsen besluten. Minskningsbeloppen fördelas juli-december 2001 med lika stora belopp.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , år: 2001
Sex kommuner fick år 2001 minskning av det generella statsbidraget. Dessa kommuner fick minskningsbelopp: Botkyrka 656 200 kr , Österåker 218 700 kr, Vimmerby 12 750 kr, Kalmar 195 000 kr, Helsingborg 48 750 kr, Höganäs 18 187 kr. Ett antal ytterligare kommuner fick minskningsbeslut till att börja med men några av dem fick dispens av regeringen och för några andra upphävde länsstyrelsen besluten. Minskningsbeloppen fördelas juli-december 2001 med lika stora belopp.
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 2001
Enligt regeringsbeslut 2001-06-20 delades ytterligare 150 miljoner kronor i generellt statsbidrag ut till kommunerna under bidragsår 2001. Bidraget benämns, bidrag till kommuner avseende viss obligatorisk förskoleverksamhet, och delades ut den 20 september 2001. Bidraget fördelas mellan kommunerna som ett individbaserat generellt statsbidrag, med ett enhetligt belopp per invånare i kommunen den 1 november 2000 (cirka 16,89 kr./invånare).
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 2003
Det generella statsbidraget för kommuner och landsting minskade kraftigt mellan bidragsåren 2002 och 2003. Den främsta anledningen till minskningen av statsbidraget beror på att finansieringen av det så kallade kommunkontosystemet från och med år 2003 sker med hjälp av sänkning av det generella statsbidraget. Tidigare finansierades kommunkontosystemet med hjälp av avgifter.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, kr/invånare , år: 2003
Det generella statsbidraget för kommuner och landsting minskade kraftigt mellan bidragsåren 2002 och 2003. Den främsta anledningen till minskningen av statsbidraget beror på att finansieringen av det så kallade kommunkontosystemet från och med år 2003 sker med hjälp av sänkning av det generella statsbidraget. Tidigare finansierades kommunkontosystemet med hjälp av avgifter.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , år: 2003
Det generella statsbidraget för kommuner och landsting minskade kraftigt mellan bidragsåren 2002 och 2003. Den främsta anledningen till minskningen av statsbidraget beror på att finansieringen av det så kallade kommunkontosystemet från och med år 2003 sker med hjälp av sänkning av det generella statsbidraget. Tidigare finansierades kommunkontosystemet med hjälp av avgifter.
tabellinnehåll: Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare , år: 2004
Bidragsåret 2004 beslutade regeringen om sänkning av det generella statsbidraget till kommuner och landsting. Årsbeloppet räknades om och sänktes med 196 kr/inv. för kommuner och 95 kr/inv. för landsting. Beslutet påverkade statsbidragsutbetalningarna från augusti.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 0140 Nykvarn
1999 bildades Nykvarns kommun (0140) efter att församlingarna Taxinge och Tyringe bröt sig ur Södertälje (0181).
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 0181 Södertälje
1999 bildades Nykvarns kommun (0140) efter att församlingarna Taxinge och Tyringe bröt sig ur Södertälje (0181).
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 0330 Knivsta
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 0380 Uppsala
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 11L Kristianstads läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 1280L Malmö kommun
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 12L Region Skåne
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 12LG Malmöhus läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 1480L Göteborgs kommun
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 14L Västra Götalandsregionen
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 14LG Bohuslandstinget
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 15L Älvsborgs läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
tabellinnehåll: Summa bidragsinkomster, tkr , region: 16L Skaraborgs läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2004-09-30
Kontakt
Mats Rönnbacka, SCB
+46 010-479 61 84
mats.ronnbacka@scb.se

Enhet
Inkomstutjämning, kr/invånare:
kr/invånare
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
kr/invånare
Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare:
kr/invånare
Införanderegler och nivåjustering, kr/invånare:
kr/invånare
Summa bidragsinkomster, kr/invånare:
kr/invånare
Summa bidragsinkomster, tkr:
tkr
Referenstid
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Januari bidragsåret
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Januari bidragsåret
Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare:
Januari bidragsåret
Införanderegler och nivåjustering, kr/invånare:
Januari bidragsåret
Summa bidragsinkomster, kr/invånare:
Januari bidragsåret
Summa bidragsinkomster, tkr:
Januari bidragsåret
Datatyp
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Stock
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Stock
Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare:
Stock
Införanderegler och nivåjustering, kr/invånare:
Stock
Summa bidragsinkomster, kr/invånare:
Stock
Summa bidragsinkomster, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Nej
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Nej
Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare:
Nej
Införanderegler och nivåjustering, kr/invånare:
Nej
Summa bidragsinkomster, kr/invånare:
Nej
Summa bidragsinkomster, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Nej
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Nej
Generellt statsbidrag invånar- och åldersrelaterat (avrundat), kr/invånare:
Nej
Införanderegler och nivåjustering, kr/invånare:
Nej
Summa bidragsinkomster, kr/invånare:
Nej
Summa bidragsinkomster, tkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0115A3