Statistikdatabasen
Kostnadsutjämning för regioner. År 1996 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

kostnadsutjämningens delmodeller Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
kostnadsutjämningens delmodeller
Från utjämningsåret 2005 utgick delmodellen Kallort från kostnadsutjämningen för landsting.
år
2000
Inför bidragsåret 2000 skedde en större översyn av kostnadsutjämningssystemet vilket medförde att de beräkningsgrunderna i de flesta delmodeller förändrades.
2005
Utjämningsåret 2005 skedde en större revidering av kostnadsutjämningssystemet vilket medförde att beräkningsgrunderna i alla delmodeller förändrades. Jämförelser med utfall tidigare år ska göras med viss försiktighet.
region
03L Region Uppsala
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
11L Kristianstads läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
1280L Malmö kommun
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
12L Region Skåne
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
12LG Malmöhus läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
1480L Göteborgs kommun
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
14L Västra Götalandsregionen
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
14LG Bohuslandstinget
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
15L Älvsborgs läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
16L Skaraborgs läns landsting
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
19L Region Västmanland
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
20L Region Dalarna
Bidragsåret 1996 hette Dalarnas läns landsting, Kopparbergs läns landsting.
kostnadsutjämningens delmodeller
befolkningsförändringar
Delmodellen befolkningsförändringar är ny i kostnadsutjämningen för landsting från och med utjämningsåret 2006
strukturkostnad
Summan av standardkostnaderna överensstämmer inte för alla år med strukturkostnaden. Det beror på att de genomsnittliga standardkostnaderna har avrundats.
strukturkostnad
Strukturkostnaden är summan av respektive kommuns/landstings standardkostnader.
utjämningsbidrag/utjämningsavgift
Utfallet för respektive kommun/landsting är skillnaden mellan den egna strukturkostnaden och den genomsnittliga strukturkostnaden i riket.
år
1996
Bidragsåret 1996 hette Dalarnas läns landsting, Kopparbergs läns landsting.
1999
Västra Götalands läns landsting ersatter Bohuslandstinget, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Göteborgs kommun från och med bidragsåret 1999. Skåne läns landsting ersatte Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns landsting och Malmö kommun från och med bidragsåret 1999.
2000
Till bidragsår 2000 ändrades beräkningarna av kostnadsutjämningen.
2002
Delmodellen för högskoleutbildning utgick från kostnadsutjämningen för landsting till bidragsåret 2002, beroende på att staten övertog ansvaret för vårdhögskolorna.
2005
Utjämningsåret 2005 reviderades kostnadsutjämningen för landsting. Delmodellen för kallort utgick. Beräkningsmodellerna för kollektivtrafik och hälso- och sjukvård reviderades.
2005
Från 2005 benämns bidrags- och avgiftsåret som Utjämningsår. Fram till 2004 var benämningen Bidragsår.
2006
Delmodellen befolkningsförändringar är ny i kostnadsutjämningen för landsting från och med utjämningsåret 2006
2007
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-04-17
Kontakt
Mats Rönnbacka, SCB
+46 010-479 61 84
mats.ronnbacka@scb.se

Enhet
Utfall kostnadsutjämning för regioner, standardkostnad kr/invånare:
kr/invånare
Referenstid
Utfall kostnadsutjämning för regioner, standardkostnad kr/invånare:
Januari bidragsåret
Datatyp
Utfall kostnadsutjämning för regioner, standardkostnad kr/invånare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utfall kostnadsutjämning för regioner, standardkostnad kr/invånare:
Nej
Säsongsrensad
Utfall kostnadsutjämning för regioner, standardkostnad kr/invånare:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0115A4