Statistikdatabasen
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner och regioner, År 2005 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med utjämningsår 2005 har beräkningarna av inkomstutjämningen reviderats vilket medför att bidragen överstiger avgifterna.
Det generella statsbidraget har utgått från och med utjämningsår 2005. Den har ersatts av en statlig finansierad inkomstutjämning och regleringspost. Regleringsposten bidrar till att statens utgifter till kommuner och landsting motsvarar statens anslag.
Införandebidraget avser att kompensera kommuner och landsting som fått en större försämring i samband med införande av kommunalekonomisk utjämning från och med utjämningsåret 2005. Bidraget beräknas i kronor per invånare och utgår som längst till utjämningsår 2010.
För att statens utgifter för kommunalekonomisk utjämning ska motsvara statens anslag tillkommer en regleringspost. Denna kan både ha ett positivt och negativt värde.
Strukturbidraget är en konstant som beräknas i kronor per invånare.
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr , år: 2005
Från och med utjämningsår 2005 har utjämningssystemet reviderats. Det generella statsbidraget har utgått och ersatts av en statligt finansierad inkomstutjämning och regleringspost. Vidare har övergångsreglerna mellan nytt och gammalt utjämningssystem ersatts med ett fast strukturbidrag och ett rörligt införandebidrag.
tabellinnehåll: Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr , år: 2007
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr , region: 0331 Heby
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr , region: 03L Region Uppsala
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr , region: 19L Region Västmanland
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-04-17
Kontakt
Mats Rönnbacka, SCB
+46 010-479 61 84
mats.ronnbacka@scb.se

Enhet
Inkomstutjämning, kr/invånare:
kr/invånare
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
kr/invånare
Strukturbidrag, kr/invånare:
kr/invånare
Införandebidrag, kr/invånare:
kr/invånare
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare:
kr/invånare
Kommunalekonomisk utjämning, utfall kr/invånare:
kr/invånare
Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr:
tkr
Referenstid
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Januari utjämningsåret
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Januari utjämningsåret
Strukturbidrag, kr/invånare:
Januari utjämningsåret
Införandebidrag, kr/invånare:
Januari utjämningsåret
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare:
Januari utjämningsåret
Kommunalekonomisk utjämning, utfall kr/invånare:
Januari utjämningsåret
Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr:
Januari utjämningsåret
Datatyp
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Stock
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Stock
Strukturbidrag, kr/invånare:
Stock
Införandebidrag, kr/invånare:
Stock
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare:
Stock
Kommunalekonomisk utjämning, utfall kr/invånare:
Stock
Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr:
Stock
Pristyp
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Löpande Priser
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Löpande Priser
Strukturbidrag, kr/invånare:
Löpande Priser
Införandebidrag, kr/invånare:
Löpande Priser
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare:
Löpande Priser
Kommunalekonomisk utjämning, utfall kr/invånare:
Löpande Priser
Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Nej
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Nej
Strukturbidrag, kr/invånare:
Nej
Införandebidrag, kr/invånare:
Nej
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare:
Nej
Kommunalekonomisk utjämning, utfall kr/invånare:
Nej
Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Inkomstutjämning, kr/invånare:
Nej
Kostnadsutjämning, kr/invånare:
Nej
Strukturbidrag, kr/invånare:
Nej
Införandebidrag, kr/invånare:
Nej
Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare:
Nej
Kommunalekonomisk utjämning, utfall kr/invånare:
Nej
Kommunalekonomisk utjämning, utfall, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0115B1