Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal privata utförare inom regioner fördelat på verksamhetsområde. År 2013 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Sofia Runestav, SCB
+46 010-479 61 29
Ja
2023-09-15
Primärvård:
antal
Specialiserad somatisk vård:
antal
Specialiserad psykiatrisk vård:
antal
Tandvård:
antal
Övrig hälso- och sjukvård:
antal
Primärvård:
Flöde
Specialiserad somatisk vård:
Flöde
Specialiserad psykiatrisk vård:
Flöde
Tandvård:
Flöde
Övrig hälso- och sjukvård:
Flöde
Primärvård:
Löpande Priser
Specialiserad somatisk vård:
Löpande Priser
Specialiserad psykiatrisk vård:
Löpande Priser
Tandvård:
Löpande Priser
Övrig hälso- och sjukvård:
Löpande Priser
Primärvård:
Nej
Specialiserad somatisk vård:
Nej
Specialiserad psykiatrisk vård:
Nej
Tandvård:
Nej
Övrig hälso- och sjukvård:
Nej
Primärvård:
Nej
Specialiserad somatisk vård:
Nej
Specialiserad psykiatrisk vård:
Nej
Tandvård:
Nej
Övrig hälso- och sjukvård:
Nej
SCB
OE0112AT
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan01L Region Stockholm , 03L Region Uppsala , 04L Region Sörmland ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I denna tabell redovisas totala antalet utförare inom regioner. Observera dock att samma utförare kan förekomma inom en region i olika verksamhetsområden. Samma utförare kan även förekomma hos flera regioner. Med privata utförare avses privata företag och organisationer samt kommun och regionägda företag.