Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal privata utförare inom kommunerna fördelat på verksamhetsområde och region. År 2013 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Sofia Runestav, SCB
+46 010-479 61 29
Ja
2023-09-15
Förskola, fritidshem:
antal
Förskoleklass, grundskola:
antal
Gymnasieskola:
antal
Övrig utbildning:
antal
Äldreomsorg:
antal
Insatser till personer med funktionshinder:
antal
IFO:
antal
Flyktingmottagande:
antal
Hälso- och sjukvård:
antal
Förskola, fritidshem:
Flöde
Förskoleklass, grundskola:
Flöde
Gymnasieskola:
Flöde
Övrig utbildning:
Flöde
Äldreomsorg:
Flöde
Insatser till personer med funktionshinder:
Flöde
IFO:
Flöde
Flyktingmottagande:
Flöde
Hälso- och sjukvård:
Flöde
Förskola, fritidshem:
Löpande Priser
Förskoleklass, grundskola:
Löpande Priser
Gymnasieskola:
Löpande Priser
Övrig utbildning:
Löpande Priser
Äldreomsorg:
Löpande Priser
Insatser till personer med funktionshinder:
Löpande Priser
IFO:
Löpande Priser
Flyktingmottagande:
Löpande Priser
Hälso- och sjukvård:
Löpande Priser
Förskola, fritidshem:
Nej
Förskoleklass, grundskola:
Nej
Gymnasieskola:
Nej
Övrig utbildning:
Nej
Äldreomsorg:
Nej
Insatser till personer med funktionshinder:
Nej
IFO:
Nej
Flyktingmottagande:
Nej
Hälso- och sjukvård:
Nej
Förskola, fritidshem:
Nej
Förskoleklass, grundskola:
Nej
Gymnasieskola:
Nej
Övrig utbildning:
Nej
Äldreomsorg:
Nej
Insatser till personer med funktionshinder:
Nej
IFO:
Nej
Flyktingmottagande:
Nej
Hälso- och sjukvård:
Nej
SCB
000000HS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I denna tabell redovisas totala antalet utförare inom kommunerna. Observera dock att samma utförare kan förekomma inom en kommun i olika verksamhetsområden. Samma utförare kan även förekomma hos flera kommuner. Med privata utförare avses privata företag och organisationer samt kommun och landstingsägda företag. Observera att för 2013 ingick i Hälso- och sjukvård även färdtjänst.

tabellinnehåll

Förskola, fritidshem

Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidshem och fritidshem.

Förskoleklass, grundskola

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Gymnasieskola

Gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Övrig utbildning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning, särvux, övrig utbildning.

IFO

Vård för vuxna med missbruksproblem, barn och ungdomsvård, övrig individ och familjeomsorg, samt familjerätt.