Statistikdatabasen
Tillgångar i offentligt ägda företag efter ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2008 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-12-03
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Immateriella tillgångar, mnkr:
mnkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr:
mnkr
Maskiner och inventarier, mnkr:
mnkr
Aktier och andelar, mnkr:
mnkr
Långfristiga fordringar, mnkr:
mnkr
Förråd och lager, mnkr:
mnkr
Kortfristiga placeringar, mnkr:
mnkr
Kortfristiga fordringar, mnkr:
mnkr
Kassa och bank, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Referenstid
Immateriella tillgångar, mnkr:
31 december respektive år
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr:
31 december respektive år
Maskiner och inventarier, mnkr:
31 december respektive år
Aktier och andelar, mnkr:
31 december respektive år
Långfristiga fordringar, mnkr:
31 december respektive år
Förråd och lager, mnkr:
31 december respektive år
Kortfristiga placeringar, mnkr:
31 december respektive år
Kortfristiga fordringar, mnkr:
31 december respektive år
Kassa och bank, mnkr:
31 december respektive år
Summa tillgångar, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Immateriella tillgångar, mnkr:
Stock
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr:
Stock
Maskiner och inventarier, mnkr:
Stock
Aktier och andelar, mnkr:
Stock
Långfristiga fordringar, mnkr:
Stock
Förråd och lager, mnkr:
Stock
Kortfristiga placeringar, mnkr:
Stock
Kortfristiga fordringar, mnkr:
Stock
Kassa och bank, mnkr:
Stock
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Pristyp
Maskiner och inventarier, mnkr:
Löpande Priser
Aktier och andelar, mnkr:
Löpande Priser
Långfristiga fordringar, mnkr:
Löpande Priser
Förråd och lager, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Immateriella tillgångar, mnkr:
Nej
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr:
Nej
Maskiner och inventarier, mnkr:
Nej
Aktier och andelar, mnkr:
Nej
Långfristiga fordringar, mnkr:
Nej
Förråd och lager, mnkr:
Nej
Kortfristiga placeringar, mnkr:
Nej
Kortfristiga fordringar, mnkr:
Nej
Kassa och bank, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Immateriella tillgångar, mnkr:
Nej
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr:
Nej
Maskiner och inventarier, mnkr:
Nej
Aktier och andelar, mnkr:
Nej
Långfristiga fordringar, mnkr:
Nej
Förråd och lager, mnkr:
Nej
Kortfristiga placeringar, mnkr:
Nej
Kortfristiga fordringar, mnkr:
Nej
Kassa och bank, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0108D1