Statistikdatabasen
Resultaträkning för offentligt ägda företag efter ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2008 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-12-03
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
mnkr
Rörelsens kostnader, mnkr:
mnkr
Avskrivningar, mnkr:
mnkr
Finansiella intäkter, mnkr:
mnkr
Finansiella kostnader, mnkr:
mnkr
Bokslutsdispositioner, mnkr:
mnkr
Skatt, mnkr:
mnkr
Redovisat årsresultat, mnkr:
mnkr
Referenstid
Nettoomsättning, mnkr:
31 december respektive år
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
31 december respektive år
Rörelsens kostnader, mnkr:
31 december respektive år
Avskrivningar, mnkr:
31 december respektive år
Finansiella intäkter, mnkr:
31 december respektive år
Finansiella kostnader, mnkr:
31 december respektive år
Bokslutsdispositioner, mnkr:
31 december respektive år
Skatt, mnkr:
31 december respektive år
Redovisat årsresultat, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Nettoomsättning, mnkr:
Stock
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Stock
Rörelsens kostnader, mnkr:
Stock
Avskrivningar, mnkr:
Stock
Finansiella intäkter, mnkr:
Stock
Finansiella kostnader, mnkr:
Stock
Bokslutsdispositioner, mnkr:
Stock
Skatt, mnkr:
Stock
Redovisat årsresultat, mnkr:
Stock
Pristyp
Rörelsens kostnader, mnkr:
Löpande Priser
Avskrivningar, mnkr:
Löpande Priser
Finansiella intäkter, mnkr:
Löpande Priser
Finansiella kostnader, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Rörelsens kostnader, mnkr:
Nej
Avskrivningar, mnkr:
Nej
Finansiella intäkter, mnkr:
Nej
Finansiella kostnader, mnkr:
Nej
Bokslutsdispositioner, mnkr:
Nej
Skatt, mnkr:
Nej
Redovisat årsresultat, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Rörelsens kostnader, mnkr:
Nej
Avskrivningar, mnkr:
Nej
Finansiella intäkter, mnkr:
Nej
Finansiella kostnader, mnkr:
Nej
Bokslutsdispositioner, mnkr:
Nej
Skatt, mnkr:
Nej
Redovisat årsresultat, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0108C1