Statistikdatabasen
Offentligt ägda företag samt ekonomiska mått efter ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2008 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2011
Värdena för de landstingsägda företagen avseende 2011 korrigerades 2013-12-02
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-12-03
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Årets resultat, mnkr:
mnkr
Eget kapital, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Avkastning på eget kapital, procent:
procent
Soliditet, procent:
procent
Referenstid
Antal företag:
31 december respektive år
Antal anställda:
31 december respektive år
Nettoomsättning, mnkr:
31 december respektive år
Årets resultat, mnkr:
31 december respektive år
Eget kapital, mnkr:
31 december respektive år
Summa tillgångar, mnkr:
31 december respektive år
Avkastning på eget kapital, procent:
31 december respektive år
Soliditet, procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag:
Stock
Antal anställda:
Stock
Nettoomsättning, mnkr:
Stock
Årets resultat, mnkr:
Stock
Eget kapital, mnkr:
Stock
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Avkastning på eget kapital, procent:
Stock
Soliditet, procent:
Stock
Pristyp
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Årets resultat, mnkr:
Löpande Priser
Eget kapital, mnkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Avkastning på eget kapital, procent:
Nej
Soliditet, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Avkastning på eget kapital, procent:
Nej
Soliditet, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0108B1