Statistikdatabasen
Kommunägda företag samt ekonomiska mått efter bransch. År 1994 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

bransch

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

bransch
Övr övriga företag
Övriga företag innehåller företag i SNI92 avdelningarna 01, 02, 10, 14, 20, 24, 26, 29, 45, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 75, 80 och 85.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-12-01
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Kommunägda företag:
antal
Anställda i kommunägda företag:
antal
Omsättning i kommunägda företag, mkr:
mkr
Årets resultat i kommunägda företag, mkr:
mkr
Eget kapital i kommunägda företag, mkr:
mkr
Summa tillgångar i kommunägda företag, mkr:
mkr
Referenstid
Kommunägda företag:
31 december respektive år
Anställda i kommunägda företag:
31 december respektive år
Omsättning i kommunägda företag, mkr:
31 december respektive år
Årets resultat i kommunägda företag, mkr:
31 december respektive år
Eget kapital i kommunägda företag, mkr:
31 december respektive år
Summa tillgångar i kommunägda företag, mkr:
31 december respektive år
Datatyp
Kommunägda företag:
Stock
Anställda i kommunägda företag:
Stock
Omsättning i kommunägda företag, mkr:
Stock
Årets resultat i kommunägda företag, mkr:
Stock
Eget kapital i kommunägda företag, mkr:
Stock
Summa tillgångar i kommunägda företag, mkr:
Stock
Pristyp
Omsättning i kommunägda företag, mkr:
Löpande Priser
Årets resultat i kommunägda företag, mkr:
Löpande Priser
Eget kapital i kommunägda företag, mkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar i kommunägda företag, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kommunägda företag:
Nej
Anställda i kommunägda företag:
Nej
Omsättning i kommunägda företag, mkr:
Nej
Årets resultat i kommunägda företag, mkr:
Nej
Eget kapital i kommunägda företag, mkr:
Nej
Summa tillgångar i kommunägda företag, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Kommunägda företag:
Nej
Anställda i kommunägda företag:
Nej
Omsättning i kommunägda företag, mkr:
Nej
Årets resultat i kommunägda företag, mkr:
Nej
Eget kapital i kommunägda företag, mkr:
Nej
Summa tillgångar i kommunägda företag, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0108A1