Statistikdatabasen
Skulder och eget kapital i offentligt ägda företag efter sektor, ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag:
mnkr
Eget kapital, mnkr:
mnkr
Obeskattade reserver, mnkr:
mnkr
Avsättning till pensioner, mnkr:
mnkr
Övriga avsättningar, mnkr:
mnkr
Långfristiga skulder, mnkr:
mnkr
Leverantörsskulder, mnkr:
mnkr
Övriga kortfristiga skulder, mnkr:
mnkr
Summa skulder och eget kapital, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal företag:
31 december respektive år
Eget kapital, mnkr:
31 december respektive år
Obeskattade reserver, mnkr:
31 december respektive år
Avsättning till pensioner, mnkr:
31 december respektive år
Övriga avsättningar, mnkr:
31 december respektive år
Långfristiga skulder, mnkr:
31 december respektive år
Leverantörsskulder, mnkr:
31 december respektive år
Övriga kortfristiga skulder, mnkr:
31 december respektive år
Summa skulder och eget kapital, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag:
Stock
Eget kapital, mnkr:
Stock
Obeskattade reserver, mnkr:
Stock
Avsättning till pensioner, mnkr:
Stock
Övriga avsättningar, mnkr:
Stock
Långfristiga skulder, mnkr:
Stock
Leverantörsskulder, mnkr:
Stock
Övriga kortfristiga skulder, mnkr:
Stock
Summa skulder och eget kapital, mnkr:
Stock
Pristyp
Antal företag:
Löpande Priser
Övriga avsättningar, mnkr:
Löpande Priser
Leverantörsskulder, mnkr:
Löpande Priser
Övriga kortfristiga skulder, mnkr:
Löpande Priser
Summa skulder och eget kapital, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Obeskattade reserver, mnkr:
Nej
Avsättning till pensioner, mnkr:
Nej
Övriga avsättningar, mnkr:
Nej
Långfristiga skulder, mnkr:
Nej
Leverantörsskulder, mnkr:
Nej
Övriga kortfristiga skulder, mnkr:
Nej
Summa skulder och eget kapital, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Obeskattade reserver, mnkr:
Nej
Avsättning till pensioner, mnkr:
Nej
Övriga avsättningar, mnkr:
Nej
Långfristiga skulder, mnkr:
Nej
Leverantörsskulder, mnkr:
Nej
Övriga kortfristiga skulder, mnkr:
Nej
Summa skulder och eget kapital, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001C3