Statistikdatabasen
Resultaträkning för offentligt ägda företag efter sektor, ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag:
mnkr
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
mnkr
Rörelsens kostnader, mnkr:
mnkr
Avskrivningar, mnkr:
mnkr
Finansiella intäkter, mnkr:
mnkr
Finansiella kostnader, mnkr:
mnkr
Bokslutsdispositioner, mnkr:
mnkr
Skatt, mnkr:
mnkr
Redovisat årsresultat, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal företag:
31 december respektive år
Nettoomsättning, mnkr:
31 december respektive år
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
31 december respektive år
Rörelsens kostnader, mnkr:
31 december respektive år
Avskrivningar, mnkr:
31 december respektive år
Finansiella intäkter, mnkr:
31 december respektive år
Finansiella kostnader, mnkr:
31 december respektive år
Bokslutsdispositioner, mnkr:
31 december respektive år
Skatt, mnkr:
31 december respektive år
Redovisat årsresultat, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag:
Stock
Nettoomsättning, mnkr:
Stock
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Stock
Rörelsens kostnader, mnkr:
Stock
Avskrivningar, mnkr:
Stock
Finansiella intäkter, mnkr:
Stock
Finansiella kostnader, mnkr:
Stock
Bokslutsdispositioner, mnkr:
Stock
Skatt, mnkr:
Stock
Redovisat årsresultat, mnkr:
Stock
Pristyp
Rörelsens kostnader, mnkr:
Löpande Priser
Avskrivningar, mnkr:
Löpande Priser
Finansiella intäkter, mnkr:
Löpande Priser
Finansiella kostnader, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Rörelsens kostnader, mnkr:
Nej
Avskrivningar, mnkr:
Nej
Finansiella intäkter, mnkr:
Nej
Finansiella kostnader, mnkr:
Nej
Bokslutsdispositioner, mnkr:
Nej
Skatt, mnkr:
Nej
Redovisat årsresultat, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Övriga rörelseintäkter, mnkr:
Nej
Rörelsens kostnader, mnkr:
Nej
Avskrivningar, mnkr:
Nej
Finansiella intäkter, mnkr:
Nej
Finansiella kostnader, mnkr:
Nej
Bokslutsdispositioner, mnkr:
Nej
Skatt, mnkr:
Nej
Redovisat årsresultat, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001C1