Statistikdatabasen
Offentligt ägda företag efter sektor, ägarkategori och juridisk form. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

juridisk form Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Omsättning, mnkr:
mnkr
Årets resultat, mnkr:
mnkr
Eget kapital, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal företag:
31 december respektive år
Antal anställda:
31 december respektive år
Omsättning, mnkr:
31 december respektive år
Årets resultat, mnkr:
31 december respektive år
Eget kapital, mnkr:
31 december respektive år
Summa tillgångar, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag:
Stock
Antal anställda:
Stock
Omsättning, mnkr:
Stock
Årets resultat, mnkr:
Stock
Eget kapital, mnkr:
Stock
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Pristyp
Omsättning, mnkr:
Löpande Priser
Årets resultat, mnkr:
Löpande Priser
Eget kapital, mnkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Omsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Omsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000011Q