Statistikdatabasen
Offentligt ägda företag samt ekonomiska mått efter sektor, ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Antal anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Årets resultat, mnkr:
mnkr
Eget kapital, mnkr:
mnkr
Summa tillgångar, mnkr:
mnkr
Avkastning på eget kapital, procent:
procent
Soliditet, procent:
procent
Referenstid
Antal företag:
31 december respektive år
Antal anställda:
31 december respektive år
Nettoomsättning, mnkr:
31 december respektive år
Årets resultat, mnkr:
31 december respektive år
Eget kapital, mnkr:
31 december respektive år
Summa tillgångar, mnkr:
31 december respektive år
Avkastning på eget kapital, procent:
31 december respektive år
Soliditet, procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag:
Stock
Antal anställda:
Stock
Nettoomsättning, mnkr:
Stock
Årets resultat, mnkr:
Stock
Eget kapital, mnkr:
Stock
Summa tillgångar, mnkr:
Stock
Avkastning på eget kapital, procent:
Stock
Soliditet, procent:
Stock
Pristyp
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Årets resultat, mnkr:
Löpande Priser
Eget kapital, mnkr:
Löpande Priser
Summa tillgångar, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Avkastning på eget kapital, procent:
Nej
Soliditet, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Antal anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Årets resultat, mnkr:
Nej
Eget kapital, mnkr:
Nej
Summa tillgångar, mnkr:
Nej
Avkastning på eget kapital, procent:
Nej
Soliditet, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000015R