Statistikdatabasen
Antal företag efter ägarandel och beräknat årsresultat efter kommun. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Det beräknade årsresultatet har räknats fram genom att företagens årsresultat har multiplicerats med kommunens andel i företaget.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-06
Kontakt
Caklin Doganson, SCB
+46 010-479 68 24
caklin.doganson@scb.se

Enhet
Antal företag med ägarandel, 100 procent:
antal
Antal företag med ägarandel, 50-99 procent:
antal
Antal företag med ägarandel, 10-49 procent:
antal
Antal företag med ägarandel, 0-9 procent:
antal
Beräknat årsresultat, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal företag med ägarandel, 100 procent:
31 december respektive år
Antal företag med ägarandel, 50-99 procent:
31 december respektive år
Antal företag med ägarandel, 10-49 procent:
31 december respektive år
Antal företag med ägarandel, 0-9 procent:
31 december respektive år
Beräknat årsresultat, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal företag med ägarandel, 100 procent:
Stock
Antal företag med ägarandel, 50-99 procent:
Stock
Antal företag med ägarandel, 10-49 procent:
Stock
Antal företag med ägarandel, 0-9 procent:
Stock
Beräknat årsresultat, mnkr:
Stock
Pristyp
Antal företag med ägarandel, 100 procent:
Löpande Priser
Antal företag med ägarandel, 50-99 procent:
Löpande Priser
Antal företag med ägarandel, 10-49 procent:
Löpande Priser
Antal företag med ägarandel, 0-9 procent:
Löpande Priser
Beräknat årsresultat, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal företag med ägarandel, 100 procent:
Nej
Antal företag med ägarandel, 50-99 procent:
Nej
Antal företag med ägarandel, 10-49 procent:
Nej
Antal företag med ägarandel, 0-9 procent:
Nej
Beräknat årsresultat, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag med ägarandel, 100 procent:
Nej
Antal företag med ägarandel, 50-99 procent:
Nej
Antal företag med ägarandel, 10-49 procent:
Nej
Antal företag med ägarandel, 0-9 procent:
Nej
Beräknat årsresultat, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000190